manhphat-panel.com
banner12 banner06 banner04 banner05 banner01 banner02 banner03 banner07 banner08 banner09 banner10 banner11
JUNCTION BOX & CABLE GLAND
Sắp xếp theo:
ODF - Hộp phối quang
-LOẠI GẮN TRÊN Rack 19" - LOẠI TREO TƯỜNG -MÀU SƠN ĐEN CÁT ..
SOCKET, TB CHỐNG NỔ, CHỐNG SÉT
-SOCKET, HỘP ĐẤU NỐI CHỐNG NỔ -WELDING SOCKET -THIẾT BỊ CHỐNG SÉT, KIM THU SÉT ..
Cable gland
-Cable gland brass/ plastic -Armoured/ non armoured cable -OSCG, Tyco... ..
JUNCTION BOX
- THIẾT KẾ THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ - ĐẠT CÁC CẤP BẢO VỆ YÊU CẦU - CÁC TIÊU CHUẨN CHỐNG CH..